Liên hệ

Địa chỉ chúng tôi
Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội

Email chúng tôi
noithatsongmayvn@gmail.com

Điện thoại
0983613199/0964669038

Thời gian làm việc
Mở cửa tất cả các ngày (kể cả t7, cn) từ 9h đếm 20h30

Gửi thắc mắc cho chúng tôi